Mask หน้าด้วย Premium Plant Placenta จากเกาหลี

Mask หน้าด้วย Premium Plant Placenta จากเกาหลี

Hello~~ ห่างหายจากการ รีวิว Mask หน้าไปนานเลย แต่ก็ไม่ได้ละเลยไปไหนน๊ายัง mask อยู่ประจำค่ะ

ช่วงนี้อีฟใช้ ของ Hannah Mask มาหมดกล่องแล้ว ก็เลยจะเอามารีวิวค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง อ่านเพิ่มเติม “Mask หน้าด้วย Premium Plant Placenta จากเกาหลี”